Logo Utrecht University

ARTECHNE – Technique in the Arts, 1500-1950

News

Evenement: POLLINATORS. Kruisbestuivingen tussen kunst en natuur in de stad

Het Fentener van Vlissingen Fonds heeft een oproep gedaan aan alle makers: kunstenaars, designers, musici, film- en theatermakers en anderen om projecten in te dienen voor de nieuwe OPEN CALL: NATUURCULTUUR.

Het Fentener van Vlissingen Fonds was op zoek naar plannen voor nieuw te ontwikkelen werken die de relatie tussen natuur en cultuur centraal stellen. Een relatie die bij tijden gespannen is en door de huidige coronacrisis andermaal op scherp wordt gezet. Innovatie en de inzet van technologie werden zeer gewaardeerd. Dit vanuit het inzicht dat hightech ontwikkelingen en natuur elkaar ogenschijnlijk uitsluiten, maar dat technologie ook een bondgenoot kan zijn van de natuur en mens en natuur dichter bij elkaar kan brengen.

Het Fentener van Vlissingen Fonds heeft van een totaal aan 27 inzendingen 5 voorstellen genomineerd en daaruit uiteindelijk 3 projecten geselecteerd: Bijenambassade van Reactor21 VZW en Zeger Reyers, Dead Zones van Suzette Bousema en Future Botanica van Polymorf. Deze drie projecten zijn naar de mening van het Fentener van Vlissingen Fonds van een hoge relevantie omdat ze bezoekers en deelnemers een ander perspectief en zelfs concrete oplossingen bieden. De kunstprojecten worden gerealiseerd in Utrecht of directe omgeving.

Het project Beesphere van Reaktor21vzw onderzoekt op artistieke manier nieuwe relaties tussen mens en bij in de stad, en nodigt uit voor een online evenement dat plaatsvindt op 20 mei 2021. Tijdens dit evenement nodigt curator Tim Joye van Reaktor21  milieufilosoof Glenn Deliège uit om verder na te denken over andere dierlijke bewoners in de stad en de nieuwe relaties die kunstenaars, designers en landschapsarchitecten met hen kunnen onderzoeken.
Daarnaast zal er een bijenconcert plaatsvinden, gemaakt door kunstenares Laura Maes. En een voorstelling van het werk Pile Of Homes, Entropy For Insects door kunstenaar Jonas Vansteenkiste. Tot slot zal het winnend ontwerp voor een bijenambassade in Utrecht toegelicht worden.

Voor meer informatie over de subsidie vergeven door Het Fentener van Vlissingen Fonds, zie: https://fentenervanvlissingenfonds.nl/natuurcultuur.

Voor het evenement georganiseerd door  Reaktor21vzw, klik hier: POLLINATORS. Kruisbestuivingen tussen kunst en natuur in de stadier.