Logo Utrecht University

ARTECHNE – Technique in the Arts, 1500-1950

News

Deelname voor studenten: ‘Innovatie in Archiefonderzoek-prijs’

De Innovatie in Archiefonderzoek-prijs is een onderzoekswedstrijd van het Nationaal Archief en het Noord-Hollands Archief, bedoeld voor bachelor- en masterstudenten. De prijs wordt  toegekend aan het onderzoek dat op meest overtuigende wijze de meerwaarde aantoont van de beschikbaarheid van grote hoeveelheden transcripties van de archieven van de VOC en Haarlemse notarissen. Kan jij laten zien welke nieuwe onderzoeks- of visualisatiemogelijkheden er zijn als archieven zijn ontsloten met automatische handschriftherkenning? Dien dan je onderzoeksresultaten uiterlijk 1 april 2021 in en maak kans op een prijs. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een hybride (deels online) symposium op 17 mei 2021 waar de
winnaar haar of zijn onderzoek mag presenteren.

Draag je onderzoek voor door uiterlijk 1 april 2021 een e-mail te sturen aan Nationaal Archief Prijsvraag onder vermelding van ‘Innovatie in Archiefonderzoek-prijs’.
Voeg aan je email het onderzoek toe, een samenvatting van maximaal duizend woorden en een CV.

 

Het reglement met eisen is te bekijken op: https://www.nationaalarchief.nl/handschriftherkenning 

Voor een overzicht van de prijzen en meer informatie over de wedstrijd, zie: Flyer Prijsvraag Innovatie in Archiefonderzoek