Logo Utrecht University

ARTECHNE – Technique in the Arts, 1500-1950

Events

10 October 2016
16:15
Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht

Inaugural lecture prof. dr. Sven Dupré on October 10, 2016

(Download uitnodiging in PDF)

 

Dr. Sven Dupré,

bij besluit van het college van bestuur per 1 september 2015 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van de ‘Geschiedenis van Kunst, Wetenschap en Techniek’

is voornemens

op maandag 10 oktober 2016 te 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht

zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

De kunst van het maken

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

RSVP vóór 1 oktober 2016: j.briggeman@uu.nl. Hoogleraren worden van harte uitgenodigd om in het cortège mee te lopen en worden daartoe om uiterlijk 16.00 uur in kamer 1.7 verwacht.