Logo Utrecht University

ARTECHNE – Technique in the Arts, 1500-1950

News

Studiebeurzen voor studenten @ KNIR

Het KNIR verstrekt onder bepaalde voorwaarden beurzen en stipendia aan jonge wetenschappers die voor hun onderzoek in Rome dienen te verblijven. De beurzen zijn bestemd voor (R)MA-studenten, promovendi en postdocs van een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR. Beurzen worden uitgekeerd voor een periode van max. 7 tot 10 weken. Daarnaast is een beperkt aantal beurzen beschikbaar voor (R)MA-studenten die scriptieonderzoek willen doen in Rome maar nog geen onderwerp hebben uitgewerkt. Voor deze categorie bedraagt de verblijfsduur maximaal 1 maand.

De stipendia zijn bestemd voor early career wetenschappers (afgestudeerden en gepromoveerden) die nieuwe onderzoeksprojecten voorbereiden aan een van de zes universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR. Het KNIR stelt jaarlijks drie stipendia van elk 20 weken ter beschikking.

De volgende beurzenronde (voor verblijf tussen februari en juni 2021) heeft als deadline 15 november 2020. Bericht over de selectie volgt uiterlijk een maand na de deadline.

Voor meer info, ga naar deze website of mail secretary@knir.it.