Logo Utrecht University

ARTECHNE – Technique in the Arts, 1500-1950

Events

12 November 2016
Auditorium van het Rijksmuseum te Amsterdam

Presentation by Sven Dupré at the Kunsthistorische Dag 2016: ‘Kunst als kennis: technische kunstgeschiedenis als trekker van een interdisciplinair onderzoeksveld’

De Kunsthistorische Dag 2016 wordt gehouden op zaterdag 12 november. Op deze dag staat het onderwerp ‘Technische kunstgeschiedenis’ centraal: wat is het? Wat doet het? Wat brengt het?

Vorig jaar verscheen een advertentie van een Nederlands museum voor de positie van een technical art historian. Zo’n functieomschrijving is nooit eerder uitgeschreven; het bewijst dat een nieuwe beroepsvariant binnen onze professie een feit is. De term technische kunstgeschiedenis, nu zo’n 20 jaar oud, wordt de laatste jaren steeds vaker vernomen. Voor velen zal het ‘Groningse’ infrarood-associaties oproepen, maar ondertussen wordt onder technische kunstgeschiedenis heel wat meer verstaan dan het toepassen van natuurwetenschappelijke analysetechnieken. Voor veel collega’s zal het echter niet duidelijk wat die verruiming van de technische kunstgeschiedenis behelst. Deze VNK jaardag zal daar verduidelijking in brengen.

Drie onlangs benoemde collega’s zijn uitgenodigd om ons uit te leggen wat zij er onder verstaan, wat voor soort onderzoek zij doen en op welke wijze technische kunstgeschiedenis de kunstgeschiedbeoefening zal veranderen. Het Rijksmuseum, onze gastheer deze dag, presenteert het onlangs opgerichte Netherlandish Institute for Conservation, Art & Science. Verder biedt de dag een introductie op en een bezoek aan de in oktober geopende tentoonstelling van Hercules Segers; om diens wonderlijke werken te doorgronden vond uitgebreid technisch onderzoek plaats.

Sprekers

  • dr. Robert van Langh: NICAS: kansen voor kunsthistorici
    NICAS (Netherlands Institute for Conservation + Art + Science)
  • dr. Erma Hermens, die dit jaar begon als ‘technical art historian’ bij het Rijksmuseum: Technische kunstgeschiedenis: reconstructie en deconstructie van het maakproces
  • prof. dr. Ann-Sophie Lehmann: “Materialbildung. Waarom kunstgeschiedenis altijd technisch is.”
  • prof. dr. Sven Dupré, die sinds september 2015 de nieuwe leerstoel Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek bekleedt aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht: Kunst als kennis: technische kunstgeschiedenis als trekker van een interdisciplinair onderzoeksveld
  • Lezing Huigen Leeflang (Conservator prentkunst RMA): De schilderachtige prenten van Hercules Segers en bezoek aan bijbehorende tentoonstelling in het Rijksmuseum.
  • Uitreiking van drie prestigieuze kunsthistorische prijzen op het programma: de Karel van Manderprijs 2016 en de Jan van Gelderprijs 2016  en de prijs van het De Gijselaar-Hintzenfonds.

Datum: zaterdag 12 november 2016
Locatie: Auditorium van het Rijksmuseum te Amsterdam
Tijd: 10.00 uur tot 18.00 uur (incl. lunch en borrel)
Aanmelden: De kosten voor de kunsthistorische dag bedragen voor VNK-leden 37,50 euro of 27,50 euro voor studentleden. Dit bedrag is inclusief koffie, lunch, borrel en toegang tot het Rijksmuseum. Aanmelden voor 9 november via secretariaat@kunsthistorici.nl.
Genoemde bedragen gelden voor leden van de VNK. Niet-leden betalen 47,50 euro of 37,50 (studenten) en worden hiermee lid van de VNK. De eerstvolgende contributie wordt voor hen geïnd in 2017. LET OP: Je aanmelding is pas definitief na betaling via: NL24INGB0000569560 t.n.v. VNK en o.v.v. ‘VNK-KD-2016’!