Logo Utrecht University

ARTECHNE – Technique in the Arts, 1500-1950

Events

18 April 2016
20:00 - 21:30
Academiegebouw, Aula

Sven Dupré will present the Art & Science Lecture 2016 at Studium Generale

Historicus Sven Dupré en kunstenaar Levi van Veluw zullen de Studium Generale Kunst & Wetenschapslezing van 2016 verzorgen, getiteld ‘Een creatief mengsel’.

Vaak komen kunst en wetenschap samen in techniek, denk bijvoorbeeld aan film en fotografie. Zonder speciale lichttechnieken zouden diepere lagen achter schilderijen onontdekt blijven. Ook bij de restauratie en conservering van kunstobjecten zijn wetenschappers onontbeerlijk. De productie van deze objecten leunt oorspronkelijk op kennis uit theologie, anatomie, natuur- en wiskunde. En alchemisten en telescopen zijn onderdeel van de geschiedenis van wetenschap, maar ook van kunst.

Jaarlijks organiseert Studium Generale de Kunst & Wetenschapslezing. De wereld ordenen, ervaren en begrijpen kan met wetenschap, maar ook aan de hand van kunst. Dit voorjaar vertelt Prof. dr. Sven Dupré over de wereld van materialen en technieken – van verfrecept tot tekening en van spiegel tot lens. Wat vertelt ons dit over kunst en wetenschap toen en nu?